De første sommerhuse

De første sommerhuse på Balka Strand

Bornholms Tidende bragte 13. august 1992 hele to sider om Balka. En af artiklerne hed: Balka strand er privatejet. Den lægger endnu et par brikker til historien om Balka strand (artiklen er lettere redigeret).Konsortierne
Nexø kommune solgte for nogle år siden de kommunale skove. Flere har været bange for, man ville fortsætte udsalget og sælge både strande, søer og andre frie områder.

Der er dog grænser for, hvad der er muligt, og hvis kommunen en dag skulle finde på at sælge Balka Strand, ville det ikke kunne lade sig gøre, for stranden er overvejende privat­ejet.

Egentlig ejede staten hele området, både stranden og området omkring mosen Hundse­myre. I mosen drev staten et tørve­skæreri, som ifølge Trap gav et årligt over­skud på 2000 rigs­daler. Resten af området henlå nærmest som en ødemark, hvor land­mændene kunne lade deres dyr gå frit omkring og æde, hvad de kunne få fat i.

Af en eller anden grund ville staten gerne af med det hele, og ved en offentlig auktion i juli 1875 blev det købt af et konsortium bestående af 13 af egnens beboere. På et tids­punkt efter år 1900 solgte konsortiet en grund fra til en mand, der byggede Balka Badehotel (i 1972 nybygget og navngivet: Strand­hotel Balka Søbad).

I 1920 skete der noget igen. Tyskerne var allerede fra omkring århundrede­skiftet begyndt at købe grunde op på Bornholm. Det var der en del gode mænd, der ikke var særligt interes­serede i. De dannede et nyt konsortium der købte hele stranden og al jord fra kysten op til Hundse­myre­vej. De gjorde det alene for at sikre jorden og stranden for born­holmerne, så de frit kunne bade og gå og se sig om i området. I dag, 2016, ejer konsortiet stadig selve stranden fra Midtvej til Snogebæk.

Huse på Balka
Der lå ingen huse i området, men bygmester Johannes Munch, der var medlem af det nye konsortium, købte en grund og købte sig et lille hus. Det var ikke en stor og prangende bygning, blot et hus hvor familien kunne opholde sig og indtage deres måltider. Huset lå omtrent, hvor den nuværende privatbeboelse Strandkiosken ligger i dag, Sandstien 5.

Sygehuslæge Th. B. Wernøe, der også var med i konsortiet, købte ligeledes en grund og opførte i 1917 et hus, han kaldte Klithuset, Frederiksvej 52. Huset har gennem­gået adskillige om­bygninger siden, men det ligger endnu på samme plads og hedder stadig Klithuset.

En sparekasse­bestyrer fra København, kaptajn Packness, fik købt en grund og opførte Svane­huset, sandsynligvis lig med Svanebo (engang med en udskåret svane i hver ende af tagryggen), Frederiks­vej 39, over for parkerings­pladsen. Siden 2000-nullerne ligger der her et sort bjælke­hus fra Estland.

Ligeledes sagfører Sørensen fra Nexø, der også byggede sig et lille hus, nærmest et badehus, Sekskanten, Frederiksvej 6. Senere også på nabogrunden Sandvejen 2, Røde Hus.

Endelig købte lærer Bjerre fra Nexø et badehus, der havde ligget ud til kysten ved Stenbruds­søen og fik det slæbt til Balka og anbragt på en lille høj. Han gav huset navnet Lynghuset - og der er stadig tæt bevoksning med lyng mellem huset og stranden (Frederiksvej 44).

Lynghuset ca. 1948.


Andre huse fandtes der ikke i 1920'erne, men siden blev alt undtagen selve strand­området stykket ud i små parceller. I dag ligger der masser af huse, og ikke alene sommer­huse, der ligger også en del helårs­huse.

Negerhytter
Sognerådsformand Frederik Brandt i Bodilsker mente, der burde bygges huse til udlejning til turister i Balka-området, så han købte en del grunde og opførte nogle små sommer­huse i området af træ, som han lejede ud. Byggeriet var ikke lige netop af den slags, konsortiets med­lemmer satte mest pris på. De syntes, det skæmmede området, og lejerne og publikum gav dem snart navnet neger­hytterne. I dag er de fleste af disse huse væk.

Turiststrømmen vender
Badegæster var der mange af, og lidt efter lidt kom der flere sommer­huse til, selv om tilgangen ikke var over­vældende. Balka Badehotel havde altid mange gæster, og der kom også et par sommer­pensionater til.

Så kom krigen, og udviklingen gik nærmest i stå. I de første efterkrigsår voksede efter­spørgslen efter sommer­lejligheder, og i 1950'erne skete der virkelig noget. Tyske turister begyndte igen at komme til øen, og turist­strømmen foretog bog­stavelig talt en kovending.

Medens det før havde været Sandvig, Nord­bornholm i det hele taget og Gudhjem, der virkede som en magnet på turisterne, ville de nu alle sammen til Syd­bornholms sand­strande.

I dag (1992) er der ingen ledige sommerhus­grunde at købe. Balka Badehotel, der efter­hånden havde nogle år på bagen, blev købt og revet ned. I stedet blev der 1975 bygget et stort hyper­moderne hotel med swimming­pool og mange fornemme værelser og lejligheder. Det skiftede samtidig navn til Strand­hotel Balka Søbad.

Kjøllers Pensionat på Boulevarden blev købt af en hotelmand, der byggede det helt om og byggede til i stor stil, så man fik et nyt storhotel: Hotel Balka Strand. I dag summer hele Balka­området af sommer­gæster og lokale badende.

Der kom en købmand i området (Frederiksvej 58, senere kendt som Balka-Oasen), et lille super­marked (Vestre Strandvej 12 – begge købmandsbutikker er nu nedlagt). Der er et par kiosker ved stranden (Strand­kiosken (nu privatbeboelse), restaurant Weekend­hytten samt siden 2016 Eco Camp); der er en restaurant, og der er mini­golf­bane, konditori og meget andet.

En rigtig skomager har sit virke på Balka. Der er et større gartneri og flere andre erhvervs­drivende. Det, der i 1875 nærmest lå hen som en ødemark, summer i dag af liv.


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Uffe Hjortegaard | Svar 28.03.2016 21:33

Til Hans Wernøe, Ejer af Balka Strand konsortiet, er ikke opløst, men har pligt til vedligeholdelse af område og veje, se adkomst 16/8 1875 og mere

Hans Wernøe | Svar 24.12.2015 18:50

Det er mig Hans Wernøe efterkommer af lægen Th. B. Wernøe og søn af Henning Wernøe, der ejer konsortiets del af Balka Strand.
Matr. nr 236e & 121fx (0 værdi)

Karin Risvig ( f. Kofod). | Svar 04.05.2015 16:10

Dejlig side ! Vil høre om nogen har foto af "Negerhytterne", måske har jeg selv et par stykker, de kommer på siden snarest mulig.

Niels Kofoed 06.05.2015 18:39

Hej, og tak for din kommentar. Send gerne fotos til os! Jeg sender din besked videre til formanden. vh Niels Kofoed

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.07 | 14:11

Det kan gøre super nemt her:
https://bornfiber.dk/opskrivning

...
13.07 | 14:10

Hej
Bornfiber er i øjeblikket igang med at opdatere tilkendegivelser om interesse for fibernet i Zonerne 6507+08+09+15.
Vi mangler ganske få stk.

...
13.03 | 18:13

I øvrigt hed Frederiksvej 32 oprindeligt "Bjørnebo" - efter familien Bjørner, som byggede hus også i 30'erne. Lars Bjørner blev senere skoleinspektør i Kbh.

...
13.03 | 18:06

Du mangler navn for Frederiksvej 30. Det hed "JØRDIGRANGU" sammensat af navnene i den familie, som byggede hus der i 1932-33. Jørre, Ditte, Gry, Anna og Gustav.

...
Du kan lide denne side